مدیر انتشارات نسیم جانان

اطلاعات شخصی

 • نام و نام خانوادگی: مجتبی فائق
 • شماره تماس: 09126399620
 • ایمیل: faeghmojtaba@gmail.com

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی: مهندسی عمران-عمران
 • کارشناسی ارشد: الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 • دکترای تخصصی: الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

سوابق آموزشی

تدریس دروس:

 • تفسیر موضوعی قرآن کریم.
 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه.
 • اندیشه اسلامی1 و 2.
 • اخلاق اسلامی.
 • آشنایی با قرآن کریم.
 • آیین زندگی.

مراکز تدریس:

 • دانشگاه آزاد تهران شمال واحد داروسازی.
 • دانشگاه آزاد پردیس و رودهن.
 • دانشگاه علمی-کاربردی موحدی ساوجی.

 

سوابق اجرایی و شغلی

 • عضو هیأت علمی پژوهشکده نهج البلاغه.
 • مدیریت پروژه “ضرورت خدمت وظیفه عمومی از دیدگاه قرآن و سنت و فقه” در ستاد کل نیروهای مسلح.
 • مدیرعامل مؤسسه فرهنگی روح الجنان.

 

سوابق پژوهشی

کتب تألیف شده:

 • اصول مربوط به اندیشه و گفتار و رفتار در قرآن کریم،(1391)،انتشارات اندیشمندان یزد.
 • آسیب شناسی کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البلاغه،(1397)، انتشارات بنیاد نهج البلاغه.
 • مجموعه تفسیر مصور قرآن برای نوجوانان و جوانان”یاسین قرآن”،(1399)، انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.

مقالات در همایش‌ها:

 • عدالت اجتماعی زیربنای صلح جهانی از دیدگاه قرآن و روایات،(1393)، همایش بنیاد حکمت صدرا.
 • آسیب شناسی خواص و رویکرد سیاسی کارگزاران حکومت نسبت به آنان از دیدگاه نهج البلاغه،(1394)، هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه.
 • تحجر به مثابه آسیبی فراگیر در جهان اسلام عاری از فلسفه،(1395)، همایش ملی بنیاد حکمت صدرا.
 • آسیب شناسی اخلاق معرفتی کارگزاران تمدن اسلامی از منظر نهج البلاغه،(1397)، همایش ملی اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) با تأکید بر نهج البلاغه.

مقالات علمی-پژوهشی:

 • آسیب شناسی اخلاق سیاسی کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البلاغه،(1393)، النهج.
 • آسیب شناسی خواص و رویکرد سیاسی کارگزاران حکومت نسبت به آنان از دیدگاه نهج البلاغه،(1394)، النهج.
 • آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج البلاغه،(1395)، پژوهشهای نهج البلاغه دانشگاه بوعلی همدان.
 • آسیب شناسی رشوه خواری در نظام اداری با تأکید بر تعالیم نهج البلاغه،(2020)، مجلة آداب الکوفة.

مقالات علمی-ترویجی:

 • آئین خردورزی فرزندان از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ص)،(1392)، فصلنامه آموزشی – پژوهشی – تحلیلی “فلسفه و کودک”.
 • اصول مربوط به اندیشه و گفتار و رفتار در قرآن کریم،(1392)، مجله رشد آموزش و پرورش.
 • جایگاه خلاقیت در تربیت کودک از دیدگاه معصومین(ع)،(1393)، فصلنامه آموزشی – پژوهشی – تحلیلی “فلسفه و کودک”.